Archives of 2004

Nr 4/2004: James Joyce

Den verklighetsnära Joyce. Leopold Bloom och Finnegans torn • Om Exiles, James Joyces enda drama • James Joyce och Hjalmar Söderberg

Nr 3/2004: Värmland

Esaias Tegnérs Sjelfbiografiska anteckningar • Geijers väg från klassicism till romantik • Gustaf Fröding och framtiden • Selma Lagerlöfs okända ungdomsdikter

Nr 2/2004: Maria Wine

Maria Wines formlidelse • Hennes lyrik är ingen »kvinnolyrik« • Den livgivande dikten • Ett surrealistiskt paraply • Kärleken som växer • Att gråta fädernas tårar - Horace Engdahl om Runeberg

Nr 1/2004: Harry Martinson

»Är naturen annat än ett stort medvetslöst poem?« • Drömmarna och den kalla tanken • Luffarens öga • Erik Axel Karlfeldt bredvid Harry Martinson