Archives of 2006

Nr 4/2006: Sven Delblanc möter Strindberg

Reinhold Ljunggren satte Trosa på kartan • Sven Delblanc som litteraturkritiker • Än klappar hjärtan för Delblanc • Almqvisträttegången – den svenska litteraturhistoriens stora kriminalgåta

Nr 3/2006: Hjalmar Söderberg

Hur Söderberg läste Strindbergs Sömngångarnätter • Om känsla och förnuft i politiken • Hjalmar Söderberg som internationell dramatiker • Hjalmar Söderberg på andra språk

Nr 2/2006: Selma Lagerlöf

Så förnyade Selma Lagerlöf skolan, svenskan och Sverige • Två jämbördiga européer – Selma Lagerlöf och Romain Rolland • Selma Lagerlöf – ett författarliv

Nr 1/2006: Norrbotten

Att synliggöra det osedda. Stina Aronsson om Norrbotten • Ett personligt porträtt av Einar Wallquist • Eyvind Johnson och storstadsmodernismen • Den outtröttlige Björn-Erik Höijer