Archives of 2016

Nr 4/2016: Landsbygdsskildringar

Sven Edvin Salje: Bodbiträdet som blev bokmiljonär • Den nationella arenan och den regionala litteraturen • Margit Friberg fångar Ölands själ

Nr 2-3/2016: Povel Ramel

Povel och brunnskulturen • Povel och mamma Dagmar • Povel och jazzen • Vet ni vad F.F.F.F. innebär? • Fru Lenngren - en skrivande kvinna i 1700-talets Sverige • Med Gustaf Fröding i kosmos

Nr 1/2016: Tryckfrihetsförordningen 250 år

Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning 250 år • Ett barn av tryckfriheten: Göteborgske Spionen • Naggens Sedlighetsnummer 1915 • Strindberg och Giftasprocessen