Archives of 2020

Nr 4/2020: Tema humor

Går humor ihop med seriös litteratur? Vi går på jakt efter det goda bokflabbet. Likaväl som att kärlek och död är eviga teman, har det roliga eller komiska en stor del i att viss litteratur överlever och blir klassiker, tror litteraturvetaren Magnus Jansson. I sin kurs ”Humor och litteratur” tittar på allt från Miguel Cervantes Don Quijote till Kristina Lugns dikter. I nr 4 2020 skärskådar vi också Samuel Beckett, Alfhild Agrell, Hans Alfredson och Astrid Lindgren så väl som ”roliga” historier, och pratar humor med årets Augustprisnominerade skönlitterära författare. Och vilken bok skrattar kulturminister Amanda Lind åt? Skribenter är bland andra Georg Hahne, Maria Lycken, Thomas Tidholm, Helene Ehriander, Bo G Hall, Per-Ola Jansson Helena Sahlsten och Tomas Sköld.

Nr 3/2020: Jolo

I en genre mitt emellan journalistik och litteratur verkade Jolo, Jan Olof Olsson. Han föddes för 1920 och dog i en hjärtattack vid 54 års ålder – på toppen av sin karriär. Helst befann sig den flitiga skribenten vid sidan av händelsernas centrum. Författaren Vibeke Olsson berättar om sina föräldrar som skrev fem böcker ihop och journalister på Dagens Nyheter minns den udda kollegan, medan Jolopristagaren Johanna Frändén fascineras av hur han äger ett ämne. Boken Sverige läser! som är en guide till litterära pärlor och är framtagen av De litterära sällskapen i Sverige presenteras. Skribenter i nr 3 2020 är bland andra Johan Erséus, Vibeke Olsson, Erik Ohlsson, Per Ragnar, Kristian Wedel, Ulla Lindqvist och Kristina Lundgren.

Nr 2/2020: Maria Sandel

Som en av Sveriges första arbetarförfattare skildrade Maria Sandel kvinnors arbete och vardag. Själv var hon förutom författare också trikåstickerska och mjölkbodsbiträde, och hon introducerar ämnen som tidigare varit frånvarande i svensk litteratur. Oönskade graviditeter, prostitution, pedofili, lesbianism, fattigdom och strejkbryteri – hon verkade inte rädas några ämnen. Hon var också tidig med att beskriva kvinnors lust. Skribenter i nr 2 2020 är bland andra Lena Tallberg, Ewa Bergendahl, Staffan Julius, Göran Wessberg, Maria Nilson, Ami Lönnroth, Urban Forsgren och Bengt Söderhäll.

Nr 1 2020 – Bengt Anderbergtema

I 1940-talets debattglada Sverige blev Bengt Anderssons roman Kain ett begrepp för utmanande, modern litteratur. Han var författaren som ständigt överraskade och stred för olika genrer – inte minst goda pornografiska noveller.