Uppmärksammad litteraturfestival i Härnösand

Ett tiotal litteratursällskap var i helgen samlade i Härnösand för att presentera författarskap med lokal anknytning till Västernorrland – Lars Ahlin, Ludvig Norström, Emil Hagström, Laura Fitinghoff, Pelle Molin, m fl. SVT uppmärksammade festivalen och beskrev den som ett sätt att hylla och på nytt framföra betydande författarskap i ljuset. Se vidare här:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/litteraturfestival-lokala-forfattarskap-hyllades

Annat av eventuellt intresse

Tyvärr är kommentarformuläret stängt vid denna tidpunkt.