Redaktion och styrelse

Redaktör: Margareta Lilja-Svensson • 070-56 41477 • margareta@parnass.nu
Postadress: Parnass, c/o Margareta Lilja-Svensson, Västerlånggatan 11, 386 50 Mörbylånga • info@parnass.nu
Annonser: Åsa Söderbergh • annons@parnass.nu

Parnass styrelse:
Ordförande: Barbro Thomas • 070-658 53 77 • barbro.thomas@gmail.com
Vice ordförande: Birgitta Wistrand • 070-343 96 79 • Birgitta.Wistrand@littvet.uu.se
Redaktör: Margareta Lilja-Svensson • 070-564 14 77 • Margareta@parnass.nu
Kassör: Thomas Sidenbladh • 070-346 22 82 • thomas@sidenbladh.com
Sekreterare: Erica Fritzdorf • 070-319 04 77 • ericaf@live.se

Annonsera

Annonsera i Parnass och nå Sveriges intressantaste målgrupp! För annonsbeställning och inbladning, kontakta Parnass på e-postadressen annons@parnass.nu

 

UTGIVNING 2019

Nr

Tema

Beställningsdag

Materialdag

Utkommer

1

Lennart Hellsing

14 januari

28 januari

26 februari

2

Utopier/dystopier

15 april

29 april

28 maj

3

Flickböcker

5 augusti

19 augusti

17 september

4

Bodil Malmsten

14 oktober

28 oktober

26 november

 

ANNONSPRISLISTA 

Annonsmått, mm

Bredd

Höjd

Pris

Helsida, pappersformat:

210 mm

275 mm

2700 kr

Helsidans satsyta är:

170 mm

229,5 mm

 

Fyrfärg (omslag IV):

 

 

6000 kr

Halvsida, stående (sv), satsyta:

82,5 mm

229,5 mm

1600 kr

Halvsida, liggande (sv), satsyta:

170 mm

112 mm

1600 kr

Kvartssida, stående (sv), satsyta:

82,5 mm

112 mm

840 kr

Kvartssida, liggande (sv), satsyta:

170 mm

56 mm

840 kr

Åttondelssida

82,5 mm

56 mm

440 kr

Dubbla kostnader för fyrfärg. Alla priser exklusive moms.

Viktigt! Annonsen bör utformas så att texten ligger inom ramarna för satsytan. Om annonsen har t.ex. en heltäckande bild eller tonplatta i botten så bör den anpassas till formatet på helsidan, och är bilden utfallande ska 4 mm extra marginal läggas till. Vår redigerare kan vid behov ta fram annonsoriginal – kontakta Parnass på e-postadressen annons@parnass.nu

MATERIALLÄMNING

Skicka annonsoriginal eller annonsmaterial till annons@parnass.nu

TRYCK

Tidningen trycks hos Trydells tryckeri i Laholm

Prenumerera

Prenumerationspriser:
Sverige: 230 kr (för medlemmar i ett litterärt sällskap 200 kr)
Norden och övriga Europa: 310 kr (för medlemmar i ett litterärt sällskap 280 kr)
Övriga världen: 330 kr
Skicka din beställning per brev till Parnass, c/o Margareta Lilja-Svensson, Västerlånggatan 11, 386 50 Mörbylånga eller per epost till info@parnass.nu
Inbetalningsavi kommer på posten.

Lösnummer

För att hitta din närmaste Parnass-återförsäljare på kartan, skriv in din adress och tryck på "Sök". Du kan även beställa lösnummer hos nätbutiken Kulturtidskrifter eller direkt från redaktionen. Kontakta info@parnass.nu om det inte finns något försäljningsställe i din närhet eller om Parnass inte finns på något av de i kartan angivna försäljningsställena.

Postnummer eller adress
Radie:

Beställ gamla nummer

En del äldre nummer av Parnass finns att beställa från vårt lager, till priset av 25:-/nummer plus portokostnader. De fyra senaste numren kostar fullpris, dvs. 55:- /nummer för nr 3 och 4 2017 samt 60 kr:-/nummer för nr 1 och 2 2018.

Stäng

Litteraturtidningen Parnass publiceras av de litterära sällskapen i Sverige sedan 1993 och utkommer fyra gånger per år. Varje nummer har ett litterärt tema men innehåller också andra litteraturorienterade artiklar liksom information om aktuella litterära händelser, notiser och ett kalendarium över litterära arrangemang i hela Sverige. Här presenteras samtliga utkomna nummer av Parnass. Klicka på en utgåva för att läsa en fullständig innehållsförteckning och – i vissa fall – utvalda artiklar.

Är du intresserad av ett äldre nummer av Parnass? Klicka här!
En del äldre nummer av tidningen Parnass finns fortfarande att beställa. Skicka oss gärna ett meddelande här om du är intresserad av ett visst nummer, så återkommer vi så snart som möjligt.