Ansök om medlemskap

Vill du ha hjälp med att bilda ett sällskap?
Eller ansöka om medlemskap i DELS?

För att antas som medlem skall sällskapet vara öppet för alla och politiskt obundet.
Ansök om Medlemskap i DELS, De litterära sällskapen i Sverige

  Namn och kontaktadresser (e-post, telefonnummer och postadress) till sällskapets:

  Ordförande

  Kassör

  Kontaktperson

  Har du andra frågor eller vill ha mer information om DELS – kontakta sekreteraren i DELS' styrelse, Göran Wessberg, Fyrverkarbacken 42, 112 60 Stockholm eller via e-post gwessberg1@gmail.com.
  Föreningens plusgironummer är 621928-1
  Medlemsavgift 2021 Pris
  Sällskap med färre än 50 medlemmar: 100 kr
  Sällskap med färre än 100 medlemmar: 250 kr
  Sällskap med 100-499 medlemmar: 500 kr
  Sällskap med 500-999 medlemmar: 800 kr
  Sällskap med 1000 medlemmar och fler: 1.000 kr