Styrelsen

Styrelsen i DELS
Valda på årsmötet 24 april 2023
Git Claesson Pipping
Ordförande
git@hallonlandet.net
Bokslukare till naturen. Ämneslärarexamen 1983, doktorsexamen i litteraturvetenskap 1993, docent i genusvetenskap 2009. Värnar läsning, utbildning och forskning. Aktiv i högskolepolitiska sammanhang i flera decennier. Styrelseledamot i Personhistoriska samfundet. Ideellt engagemang i flera föreningar.
Foto: Stefan Tell 
Sigrid Fredriksson
Ledamot
 070-209 69 62
sigridcecilia@gmail.com
Ständigt läsande folhögskolelärare bosatt på Öland. Fil. kand i litteraturvetenskap. Var med och startade Margit Fribergsällskapet år 2002 och har varit dess ordförande. Leder litterära vandringar på Öland. Intresserad av att ta vara på och lyfta fram det som ibland kallas landsbygdsförfattare och det kulturarv de representerar. Invald i DELS styrelse 2017.
Kristina Lundgren
Ledamot
076-168 67 86
irma.lundgren@gmail.com
Docent i journalistik med ett flertal böcker om kvinnliga journalister och kvinnohistoria under tidigt 1900-tal. Tidigare lektor vid Stockholms och Umeå universitet samt Södertörns högskola. Aktiv inom Svensk Mediehistorisk Förening, Personhistoriska Samfundet, Sällskapet Moas vänner, Stockholms Arbetareinstitutsförening och några till.
Einar Jakobsson
Ledamot
070-227 41 47
jakobssoneinar@gmail.com
Fil. dr, leg. psykolog, tidigare verksam som klinisk psykolog och som lektor i psykologi vid Mälardalens Högskola. Har även varit verksam som översättare av psykologisk facklitteratur. Var med och startade Emil Hagström-sällskapet och är styrelsemedlem där.
Pär Alexandersson
Sekreterare 
alexandersson.par@telia.com
Pär Alexandersson. Fil dr i litteraturvetenskap på en avhandling om framställningar av åldrande och visdom. Har även skrivit studier om hädelser i äldre tid, myten om ättestupan, bilden av moder Svea och bilden av häxan som gammal kvinna. Medlem i Deckarvännerna. Utredare vid statliga myndighet och affilierad forskare vid Marie Cederschiöld högskola.
Georg Hahne
Ledamot
070-531 80 07
    georg.hahne44@gmail.com
Journalist. Redaktör. Tidigare Chefredaktör och Informationschef. Föreläsare. Engagerad i Dan Andersson Sällskapet och leder litterära vandringar i skaldens finnmark. Dessutom intresserad av Bellman och Werner Aspenström som har sina rötter i denna del av Dalarna; Västerbergslagen.
Göran Wessberg
Ledamot
070-550 93 49
gwessberg1@gmail.com
Tidigare svensklärare och universitetslektor. Redaktör och medlem i bl a sällskapen för Almqvist, Bellman, Heller, Hellsing och Astrid Lindgren. Spelforskare.
Ingrid Norrman
Ledamot
0708-648983
ingrid1.norrman@gmail.com
Journalist. Kulturchef på Göteborgs.-Tidningen 1998-2014. kulturchef på Göteborgs-Posten 2015-2017. Ordförande i Bengt Anderbergsällskapet. Har som mål att få Göteborgsförfattarna mer synliga i sin egen stad. Göteborg utsågs ju nyligen av Unesco till en av organisationens "Cities of Literature".
Marianne Lundin
Kassör
072-200 65 74
marianne.lundin57@gmail.com
Invald i DELS styrelse 2010. Var med och bildade Sällskapet Ester Ringnér-Lundgren och är ledamot i sällskapets styrelse. Är litteratur- och kulturintresserad och en hängiven bridgespelare.
Anita Persson
Ledamot
070-274 67 11 
anita_s_persson@hotmail.com
Intendent på Strindbergsmuseet fram till 1994 och under många år engagerad i Strindbergssällskapet. Har lett Strindbergsvandringar i över 40 år både i centrala Stockholm och i skärgården, och är vida anlitad som föreläsare. Författare till två böcker om vandringar med Strindberg: Vandra med August Strindberg: 12 vandringar i Stockholms skärgård (2004) och Vandra med August Strindberg: Fem vandringar i Stockholm (2012) . Redaktör för antologin Ja må han leva- 22 kvinnor från 11 länder skriver om Strindberg (2001).
Åsa Morberg
Ledamot
070-329 85 23
asa.morberg@telia.com
Docent i didaktik, tidigare president i ATEE (Association for Teacher Education in Europe) med säte i Bryssel. Har arbetat i högre utbildning som lärare, forskare och chef ett helt yrkesliv och arbetar alltjämt. Har egna utbildningsföretag, Författare, debattör och gästkrönikör, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet.
Maud Fröberg
Ledamot
0706314605
maude.froberg@gmail.com

Master i internationell ekonomi med franska som andra språk. Utbildad journalist och humanitär hjälparbetare. Arbetar sedan 1999 som pressekreterare på Svenska Röda Korset och tjänstgjort utomlands, bland annat vid FN i New York. Varvar vid sidan av internationella uppdrag i kris och katastrof ett stort intresse för läsande och skrivande med litterära universitetskurser och besök på litteraturfestivaler som exempelvis i Bhutan, Indien, Peking och New York. Medlem i Harry Martinson-sällskapet och medverkar i juryn för Cikada-priset som årligen delas ut till en österländsk poet som i likhet med Martinsons diktning ”värnar om livets okränkbarhet”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.