Styrelsen

Styrelsen i DELS
Valda på det digitala årsmötet 10 september 2020
Birgitta Wistrand
Ordförande
070-343 96 79
birgitta.wistrand@littvet.uu.se
FD år 2006 på en avhandling om Elin Wägner i 1920-talet. Riksdagsledamot (m) 1991-2002.VStiftelsen Positiva Sverige 1984-1991. Tidigare ordförande i Fredrika Bremer förbundet i två omgångar, Friskis &Svettis samt en rad kommersiella och ideella verksamheter. Numer affilierad forskare vid Uppsala universitet. 2018 publicerade hon tillsammans med Margaretha Fahlgren Älska eller älskas. Makt och känslor i politiska biografier.
Sigrid Fredriksson
Ledamot
 070-209 69 62
sigridcecilia@gmail.com
Ständigt läsande folhögskolelärare bosatt på Öland. Fil. kand i litteraturvetenskap. Var med och startade Margit Fribergsällskapet år 2002 och har varit dess ordförande. Leder litterära vandringar på Öland. Intresserad av att ta vara på och lyfta fram det som ibland kallas landsbygdsförfattare och det kulturarv de representerar. Invald i DELS styrelse 2017.
Kristina Lundgren
Ledamot
076-168 67 86
irma.lundgren@gmail.com
Docent i journalistik med ett flertal böcker om kvinnliga journalister och kvinnohistoria under tidigt 1900-tal. Tidigare lektor vid Stockholms och Umeå universitet samt Södertörns högskola. Aktiv inom Svensk Mediehistorisk Förening, Personhistoriska Samfundet, Sällskapet Moas vänner, Stockholms Arbetareinstitutsförening och några till.
Einar Jakobsson
Ledamot
070-227 41 47
einar.jakobsson@bredband.net
Fil. dr, leg. psykolog, tidigare verksam som klinisk psykolog och som lektor i psykologi vid Mälardalens Högskola. Har även varit verksam som översättare av psykologisk facklitteratur. Var med och startade Emil Hagström-sällskapet och är styrelsemedlem där.
Göran Wessberg
Sekreterare
070-550 93 49
gwessberg1@gmail.com
Tidigare svensklärare och universitetslektor. Redaktör och medlem i bl a sällskapen för Almqvist, Bellman, Heller, Hellsing och Astrid Lindgren. Spelforskare.
Barbro Thomas
Ledamot
 0706-58 53 77 
barbro.thomas@gmail.com
Biblioteksråd vid Kungliga biblioteket 2000-2008, tidigare avdelningsdirektör Statens Kulturråd, kulturchef/länsbibliotekarie Halmstad/Hallands län. Bl.a. ordförande i DELS 2015-16, i Svenska bibliotekarieförbundet under perioden 1974-1980 och ledamot SAB:s styrelse 1980-1986..
Georg Hahne
Ledamot
070-531 80 07
georg.hahne@telia.com
Journalist. Redaktör. Tidigare Chefredaktör och Informationschef. Föreläsare. Engagerad i Dan Andersson Sällskapet och leder litterära vandringar i skaldens finnmark. Dessutom intresserad av Bellman och Werner Aspenström som har sina rötter i denna del av Dalarna; Västerbergslagen.
Anna Pia Åhslund
Ledamot
annapiaahslund@outlook.com

Född 1950 och bosatt i Halmstad. Kulturjournalist, översättare och författare. Skriver gärna om litteratur, konst och teater. Håller också föredrag ibland – om kvinnors historia och om engagerande litteratur.
De senaste böckerna: I författarens fotspår – litterära utflykter i Halland (2009), Halländsk kvinnokraft (2012) och Fjorton röster om Elsa Grave (2018).

Marianne Lundin
Kassör
072-200 65 74
marianne.lundin57@gmail.com
Invald i DELS styrelse 2010. Var med och bildade Sällskapet Ester Ringnér-Lundgren och är ledamot i sällskapets styrelse. Är litteratur- och kulturintresserad och en hängiven bridgespelare.
Anita Persson
Ledamot
070-274 67 11 
anita_s_persson@hotmail.com
Intendent på Strindbergsmuseet fram till 1994 och under många år engagerad i Strindbergssällskapet. Har lett Strindbergsvandringar i över 40 år både i centrala Stockholm och i skärgården, och är vida anlitad som föreläsare. Författare till två böcker om vandringar med Strindberg: Vandra med August Strindberg: 12 vandringar i Stockholms skärgård (2004) och Vandra med August Strindberg: Fem vandringar i Stockholm (2012) . Redaktör för antologin Ja må han leva- 22 kvinnor från 11 länder skriver om Strindberg (2001).
Åsa Morberg
Ledamot
070-329 85 23
asa.morberg@telia.com
Docent i didaktik, tidigare president i ATEE (Association for Teacher Education in Europe) med säte i Bryssel. Har arbetat i högre utbildning som lärare, forskare och chef ett helt yrkesliv och arbetar alltjämt. Har egna utbildningsföretag, Författare, debattör och gästkrönikör, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet.