De Litterära Sällskapens historia

De litterära sällskapen i Sverige, DELS, bildades 1990 och samlar de flesta personlitterära sällskapen i landet. Det första mötet hölls i Lilla Hornsberg vid Karlbergskanalen i Stockholm, på 1700-talet ett välbesökt värdshus med bland andra Carl Michael Bellman som gäst. Den litterära anknytningen till värdshuset tog fastare form 1956 då Svenska Författarförbundet flyttade in som hyresgäst, men när det var dags för SFF att 1989 flytta vidare in till city fick DELS ta över huset för sin verksamhet med möten och sällskapsdagar i trädgården kring Hornsberg. På 2010-talet blev hyran för hög och DELS flyttade ut på nätet.

Arrangemangen har dock fortsatt i full skala med sällskapens framträdanden i olika former, som i den mångåriga programserien ”Sällskapsliv” med litterära matinéer, först på Skansen under åren 1993 – 2013 och senare i ABF-huset och Hartwickska huset, fyra dagars program varje år på DELS egen scen vid Bokmässan i Göteborg, bokbord i Stockholms stads årliga ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan, samt mer och mer deltagande i de regionala litteraturfester och mässor som blir allt fler landet runt.

DELS tidskrift Parnass började ges ut 1993 med fyra nummer per år (Läs mer under fliken Parnass) och 2020 gav DELS ut boken Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000, en guide med tips på läsning för alla åldrar. Nu pågår arbetet med en digitalisering av boken med olika sökfunktioner för lansering vid Bokmässan i Göteborg 2021.

I författarnas sällskap

I Sverige har vi över 150 litterära sällskap, ägnade åt en svensk eller utländsk författare, en epok (Det unga Skåne), en genre (Deckarvännerna) en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk Förening) eller ett förhållningssätt (Romantiska förbundet). Idag är drygt 120 av dem medlemmar i DELS.

Sällskapet Bellmans Minne startade redan 1899, så kom Svenska Linnésällskapet (1917). Att omhänderta Linnéminnen, stödja forskning, utge litteratur av och om Linné och hans lärjungar och vara ett forum för Linnéstudier – så var syftet, och det kom att bli ett mönster för senare sällskap – och fick snabbt många medlemmar. Andra följde och efter 50 år fanns det ett dussintals sällskap. Kring 1980 började en sällskapsboom som fortsatt att booma och varje år tillkommer två-tre nya sällskap.

De litterära sällskapen verkar över hela landet, inte sällan har man en krets både kring författarens födelseort som sällskapen för Eyvind Johnson, Sara Lidman och Harry Martinson, och med kretsar i Boden, Umeå och Växjö och i Stockholm.

Ett typiskt program i ett sällskap består i föredrag och umgänge kring författaren – samtal, måltid, uppläsning, musikinslag, allt beroende av författarens inriktning.

Flera sällskap delar ut ett årligt pris till den som verkar i författarens efterföljd. Läsningar, dramatiseringar och konserter anordnas liksom guidade vandringar eller resor till författarens miljöer. Bokcirklar! Några engagerar sig i tidens frågor i sin författares efterföljd. Och sällskapen samarbetar vid mässor och lokala möten. Några har mest medlemmar i en bygd, andra har medlemmar från hela världen.

De sällskap som arbetar med giganter som Almqvist, Lagerlöf och Strindberg är ofta djupt engagerade i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev och återutgivning av författarskapet. Internationella konferenser och prisutdelningar är andra viktiga uppgifter, t ex för Astrid Lindgrensällskapet med ALMA-priset.  

Författarbostäder och litterära stigar

Sällskapen utger också medlemsblad/tidningar och ofta en årsbok. De litterära sällskapen i Västernorrland har anordnat flera litteraturfestivaler och deltar gemensamt på Littfest i Umeå. Andra ordnar publika möten kring sina författare som Almqvist och Wendela Hebbe i Hebbes eget hus. På Öland erbjuds promenader på litterära stigar med sällskapen för Erik Johan Stagnelius, Margit Friberg och Anna Rydstedt. För att inte tala om de många möjligheterna att besöka en författarbostad, som Karlfeldtsgården, Heidenstams Övralid, Albert Engströms stuga eller Ellen Keys Strand. Några sällskap erbjuder också stipendier för några veckors vistelse, som på Elin Wägners Lilla Björka.

Läs mer om allt som pågår i sällskapsvärlden genom att klicka på fliken Sällskapen där sällskapens egna hemsidor finns!

Om du saknar ett sällskap runt din favoritförfattare – varför inte bilda ett? Kontakta oss – vi hjälper gärna till vid bildandet av ett nytt sällskap.