Läs och hitta din favoritbok i Sverige läser digitalt!

Till läsandets lov

Det har skrivits många böcker om vad som bör läsas, utifrån vilka böcker som är bäst. De litterära sällskapen i Sverige, DELS, vill inte komma med några ”bör”, utan tipsa om böcker och författarskap som många läsare kan njuta och ha glädje av. Och återupptäcka, böcker som sjunkit in i glömskan i konkurrens med all nyutkommen litteratur.

Den här guiden till svensk litteratur i form av en digitaliserad version med sökfunktioner till vår bok Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000 (2020) vill också öka intresset för läsning, för mer läsning, av fler författare, i olika genrer, och för mer återutgivning av svensk litteratur som förtjänar att hållas levande och uppmärksammas för nya generationer av läsare. Vi har nu satt gränsen vid millennieskiftet för verk utgivna av levande författare, dvs år 2000. Tjugo år är en rimlig avgränsning i tiden för att en bok ska stå stadigt på klassikerhyllan, men avsikten är att den här guiden ska växa med tidens gång och ny, tillkommande litteratur. Har du frågor eller synpunkter – maila oss via DELS kontaktformulär här på hemsidan.

För finansiering av digitaliseringsprojektet vill DELS tacka Svenska Akademien och Kulturfonden för Sverige och Finland
Var finns boken jag skulle vilja läsa?
Flera äldre författares verk är svåra att få tag på idag, men genom vårt samarbete med Litteraturbanken kan du klicka på länken till LB.se för den författare du söker på här i databasen och läsa verket i digital form, eller gå in direkt på litteraturbanken.se och sök på namnet för att läsa introduktioner till författare och verk. Svenska Litteratursällskapet i Finland med webbadressen sls.fi/sv har en stor mängd digitaliserade verk av finlandssvenska författare.

Det lönar sig ofta att söka på antikvariat.net som är en sammanslutning av svenska antikvariat för försäljning via nätet, eller på Bokbörsen, bokborsen.se som är en sammanslutning för både privatpersoner, antikvariat och förlag, för andrahandsförsäljning av böcker. 
Mer läsning om författarna bakom verken
Många författare är också omskrivna i andra böcker, recensioner, artiklar och avhandlingar, och allt finns förtecknat i samband med resp. författare i vår nationella databas Libris – se Kungliga bibliotekets hemsida kb.se där det finns mängder av material att botanisera i. Nationalencyklopedin och Wikipedia har artiklar om många författare, även med förteckning över utgivna verk och länkar till vidare läsning. Kortare biografiska texter finns också att läsa i Svenskt biografiskt lexikon, digitaliserat på riksarkivet.se/sbl och det nya digitala lexikonet över kvinnor, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon med webbadressen skbl.se/sv

Vi som har arbetat med urvalet
Vi som har arbetat med urvalet och skrivit om de 1066 titlarna är medlemmar i minst ett litterärt sällskap och aktiva inom sällskapens paraplyorganisation, De litterära sällskapen i Sverige, DELS.

/Olof Holm, FM i svenska och historia, Kristina Lundgren, docent i journalistik, Barbro Thomas, tidigare biblioteksråd vid Kungliga biblioteket, Göran Wessberg, tidigare universitetslektor, sekreterare i DELS, och Birgitta Wistrand, FD i litteraturvetenskap och ordförande i DELS.

Runstenar

Runstenarna är Nordens äldsta litteratur, äldre än den isländska. De flesta vittnar om ett arvskifte: Någon har dött, någon annan har tagit över gård och åker, och Guds nåd nedkallas över...

Antologier

En antologi kan vara en inkörsport till lyriken, och leder in till ”stor” dikt och outforskade rum. Den senaste större är Svensk poesi under redaktion av Daniel Möller och Niklas Schiöler (20...

Grönköpings Veckoblad

Flera av författarna som omnämns i den här databasen för Sverige läser! har varit medarbetare i Grönköpings veckoblad: organ för Grönköping med omnejd, som nu är den enda kvarlevande av all...

Läs tillsammans!

Böcker får liv när vi börjar tala om dem med andra. Starta en egen bokcirkel! Hämta inspiration på bokcirklar.se Många bokhandlare och antikvariat inbjuder till bokcirklar och diskussioner om b...