Rapporter och arbetsmaterial


Här samlar vi material och erfarenheter med tips och råd för inspiration om hur sällskapens verksamhet kan utvecklas på olika vis – ta del av exemplen här för arbetet på sociala medier, litterära vandringar, skrivartävlingar, mm. 
DELS utbildningsdag 2022
Skapa en bra webbplats
Novelltävling 2023
Söka bidrag
Det litterära Kristianstad
Margit Friberg Vandrarfoldern
Cikadavandringen
Strindbergssällskapet om Facebook