Vad vi gör

Vi samlar de flesta personlitterära sällskapen i Sverige sedan drygt 30 år och arbetar för att öka kunskapen om sällskapens författare och deras arbete. Naturligtvis vill vi skapa intresse för hela den svenska litteraturen och dess författare. Vi vill helt enkelt få fler att läsa mer. Skapa läslust och intresse för samtal kring böcker och författare. Sådana förs i vår litterära tidskrift Parnass, som presentera både nya och gamla klassiker. Den utkommer med fyra nummer om året.

Vi arbetar också för mer återutgivning av svensk litteratur, som förtjänar hållas levande och uppmärksammas av nya gen.erationers läsare. För att presentera den svenska litteraturskatten gav vi tillsammans med våra sällskap och Litteraturbanken ut boken Sverige läser! 1066 böcker från Vikingatid till år 2000 hösten 2020. Den finns tillgänglig i nätbokhandeln. Som remissinstans bevakar vi frågor om läsande och läsning.

Sverige är inte bara ett utmärkt land för litterära sällskap utan även för bokmässor och litteraturfester. Tillsammans med sällskapen ställer vi upp runt om i landet med föredrag och samtal. På Bokmässan i Göteborg har DELS ett eget kvarter med en egen scen, där sällskapen presenterar sina författare. Vi anordnar också litterära matinéer i Stockholm och regionala seminarier.
DELS deltar varje år på bokmässan i Göteborg med en egen scen, och medlemssällskap med egen monter är välkomna att framträda på scenen. 
Varje höst och vår anordnar DELS litterära matinéer i Stockholm. Dessutom anordnar vi tillsammans med sällskapen regionala seminarier över landet.
2020 publicerade vi Sverige läser! 1066 böcker om svensk litteratur från Vikingatid till år 2000. Finns att köpa hos alla nätbokhandlare

Ansök om att bli medlem?