De Litterära Sällskapen
i Sverige

med litteraturtidningen Parnass

Om DELS


DELS är en intresseorganisation för Sveriges litterära sällskap med uppgift att sprida information om sällskapen och deras verksamhet.
Vi vill öka kunskapen och intresset för den svenska litteraturen och dess författare. – Helt enkelt skapa läslust och få fler att läsa mer. Därför gav vi år 2020 ut Sverige läser! 1066 böcker ur den svenska litteraturen från Vikingatid till år 2000. Den finns att köpa hos alla nätbokhandlare.
Vi ger ut litteraturtidningen Parnass sedan år 1993. Den utkommer med fyra nummer om året och har stöd från Kulturrådet.
Läs och hitta din favoritbok i Sverige läser digitalt!

Aktuellt

Parnass

Nr 1 / 2024 – Klimatet och kreativiteten

Klimatet och kreativiteten, hur hänger det ihop? Genom oväntade samarbeten kan saker hända. Vid Göteborgs och Stockholms universitet möts litteraturvetare och geologer i ett samarbete som inspirerar. Läs om hur en bättre framtid kan skrivas ...

Nr 4 / 2023 – Sara Lidman och därefter

Vi firar 30 år med ett temanummer om Sara Lidman. Hon slog igenom storstilat 1953 med Tjärdalen, som snabbt sålde hela 80000 exemplar. Om berättartraditionen är stark i Västerbotten där Sara Lidman höll till, så är fästet för litterära s...

Nr 3 / 2023 – Parnass 30 år!

Vi firar 30 år och firar med temat Bokens beskyddare! 1993 var det 200 år sedan som skalden Erik Johan Stagnelius föddes och Parnass allra första nummer tillägnades honom. I år är det 200 år sedan samme skald dog – och i vårt höstnummer ...