Sverige har världsrekord i litterära sällskap – gå med i ett eller två!  

I Sverige arbetar över 150 sällskap, ägnade åt en svensk eller utländsk författare, en epok (unga Skåne), en genre (Deckarvännerna), en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk förening) eller ett förhållningssätt (Romantiska Förbundet).

De litterära sällskapen verkar över hela landet inte sällan har man en krets kring författarens födelseort och ett i Stockholm. Det har bland andra Eyvind Johnson, Sara Lidman och Harry Martinson med kretsar både i Boden, Umeå, Växjö och Stockholm.

De sällskap som arbetar med giganter som Almqvist, Lagerlöf och Strindberg är ofta djupt engagerade i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev och återutgivningar av författarskapet.

Ett typiskt program består i föredrag, film och samtal kring författaren och hens verk. Kanske också en god måltid, musik och uppläsning. Allt beroende på författaren och sällskapets inriktning. Bokcirklar, litterära vandringar eller resor i författarens fotspår anordnas också.

Sällskapen

Olle Adolphson

Olle Adolphson (1934-2004) var en av efterkrigstidens stora svenska kreatörer. Han var en mångfacetterad visdiktare i Bellmans och Taubes efterföljd, men också radiokåsör, dokumentärfilmare, reseskildrare, bildkonstnär med mera. Olle Adolphson-sällskapet (OAS), är en ideell förening som b...

Alfhild Agrell

Alfhild Agrell (1849-1923) var länge oförtjänt undanskymd och bortglömd i den moderna litteraturhistorien, men har på tjugohundratalet åter väckts till liv och börjat återfå sin plats som en av de intressanta, viktiga och framsynta kvinnliga författarna och dramatikerna under det sena 180...

Lars Ahlin

Lars Ahlin (1915-1997), en av Sveriges främsta romanförfattare under 1900-talet, är både en särling och en god representant för sin tid. Som realistisk skildrare av arbetar-klassens villkor ansluter han sig till en bred strömning i århundradets litteratur vilken speglar landets omvandling fr...

Hugo Alfvén

Få svenska tonsättare har nått en så vidsträckt popularitet hemma och utomlands som Hugo Alfvén (1872-1960), och hans kompositioner har kommit att framstå som de mest typiska representanterna för den nationalromantiska eran i svensk musik. Alfvéns produktion är emellertid avsevärt bredare...

Carl Jonas Love Almqvist

Almqvistsällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvist verk och person, hans tänkande och hans visioner. Till sällskapets syfte hör att medverka till utgivande av skrifter av och om Carl Jonas Love Almqvist samt att understödja Almqvist-forskningen, bl.a. gen...

Bengt Anderberg

Bengt Anderberg var främst en mångsidig författare - naturlyriker, dramatiker, essäist, poet, barnboksförfattare, översättare, medarbetare i bl.a. BLM och Expressen. Han var som ovanligt kunnig på Bibeln aktiv i bibelkommissionen, men även i serieakademien, vilket säger något om hans otro...

Dan Andersson

Än idag är hans sångbara texter levande litteratur i vårt land. Men under sin livstid fick Dan Andersson (1888-1920) föra en heroisk kamp för att kunna etablera sig som författare. Hans persongalleri är beständigt särlingarna, de utanför samhället stående, brottslingar, medellösa, vans...

Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918–1997) var en av de mest betydande och mest lästa svenska lyrikerna under den senare delen av 1900-talet. Werner Aspenström-sällskapet bildades 1999 i Smedjebacken och verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stim...

Ida Bäckmann

Ida Bäckmann (1867 - 1950) Född i Åmål, avled i Storå, Lindesbergs kommun. Begravd på By kyrkogård, Säffle. Ida Bäckmannsällskapet, som bildades 2021, vill minnas och hedra en författarinna med en osedvanlig bredd i sitt skrivande. Ida Bäckmann skrev allt från böcker för barn, til...

Carl Michael Bellman

Bellmanssällskapet grundades i Stockholm den 4 februari 1919 med syftet att verka för ett levande intresse för Carl Michael Bellmans liv, diktning, musik och tid. Sällskapet utger skriftserien Bellmansstudier, medlemsbladet Hwad behagas? och har även ansvarat för den vetenskapliga utgåvan av ...

Carl Michael Bellman

Bellmans Minne, som bildades 1899, anses vara det första personlitterära sällskapet. Sällskapet har till ändamål att hålla skalden Carl Michael Bellmans minne levande bl.a. genom att odla hans sång och musik vid sina enskilda sammankomster. Sällskapets medlemmar får till antalet vara högs...

Frans G. Bengtsson

Frans G. Bengtsson-sällskapet bildades 1985 och vill försöka aktualisera Frans G. Bengtssons litterära och kulturella insats, erinra om en författare som mer än de flesta ville och vågade vara en man helt för sig. Sällskapet har sitt säte i Lund, men har också en sektion i Stockholmsområ...

Hjalmar Bergman

Hjalmar Bergman Samfundet är ett litterärt författarsällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Hjalmar Bergman och hans verk. Det grundades 1958 i det primära syftet att säkra utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade skrifter....

Elisabeth Bergstrand Poulsen

Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet har till syfte att hålla Elisabeth Bergstrand-Poulsens livsverk levande genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och konstnärskap och lyfta fram hennes idéer och tankar om ett innerligt liv, som styrs av hjärtat, ömhet, engagemang och fromhet...

Poul Bjerre

Poul Bjerre Sällskapets främsta uppgift är att verka för att sprida kännedom om Poul Bjerres liv och verk, framför allt dennes psykoterapeutiska teorier och förhållningssätt. Sällskapet anordnar bl.a. aktiviteter, seminarier och föredragssammankomster samt publicerar ett medlemsblad....

August Bondeson

Bondesonsällskapet bildades 2006 i syftet att främja intresset för och forskning om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden samt att verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Det ska verka för att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang....

Karin Boye

Karin Boye Sällskapets ändamål är att hålla Karin Boyes diktning aktuell, att ge den ytterligare spridning, att underlätta forskning samt uppmärksamma litterär och musikalisk produktion kring Karin Boyes författarskap. Sällskapet bildades i oktober 1983 och publicerar bl.a. minnesböcker i...

Wilhelm von Braun

Hans skabrösa dikter och satiriska noveller lockade en bred publik. Wilhelm von Braun, 1840-talets populäraste författare, har satt flera avtryck i vår litteraturhistoria, men idag är han ändå nästan glömd. Wilhelm von Braun-sällskapet har till syfte att sprida kännedom om skalden Wilhelm...

Fredrika Bremer

Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier bildades 1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap. Sällskapet uppmuntrar forskning om Fredrika Bremer och söker hålla hennes arbeten tillgängliga....

Carl August Cederborg

Carl August Cederborg (1849-1933) publicerade mer än 40 verk och var under många decennier en mycket läst författare. Varje titel trycktes i minst 20000 exemplar och sammanlagt lär de ha sålts i över en och halv miljon exemplar. Böckerna om snapphanetiden – senare delen av 1600-talet – o...

Folke Dahlberg

Folke Dahlberg Sällskapet vill väcka intresse för ett konstnärskap och författarskap som alltid befunnit sig lite utanför allfarvägarna men som ständigt fascinerar dem som bekantar sig med det. Folke Dahlbergs konst är i bästa mening universell, men området kring norra Vättern har prägl...

Olof von Dalin

Olof von Dalin var en av 1700-talets stora kulturpersonligheter. Hans karriär var märklig, och som journalist, författare, historiker och förnyare av det svenska språket har han gjort avtryck in i våra dagar. Till Olof von Dalinsällskapets uppgifter hör att ge ut litteratur om och av Dalin, ...

Tage Danielsson

Sällskapet Tage Danielssons vänners mål är att hålla Tage Danielssons minne levande i Linköping och annorstädes genom trevliga och lärorika program baserade på Tages (och Hasses) produktion, att öka medlemmarnas kunskap om Tage Danielsson och hans verk är så är möjligt och lämpligt or...

Sällskapet Deckarvännerna

Sällskapet Deckarvännerna fungerar sedan 1975 som samlingspunkt för alla som gillar deckargenren. Verksamheten består i att träffas en gång i månaden, vanligen sista måndagen eller tisdagen och mestadels på Odd Fellow i Stockholm, men också i gemensamma film- och teaterbesök och utflykter...

Sven Delblanc

Delblancsällskapet bildades 1999 och arbetar för att fördjupa kunskapen om och sprida intresset för Sven Delblanc och hans författarskap, samlar och förtecknar skrifter av och om Sven Delblanc och arbetar för att hans verk ska finnas tillgängligt för alla. Därtill stödjer sällskapet utgi...

Det unga Skåne

Sällskapet Det unga Skåne avser att lyfta fram och belysa verk av fyra författare – alla unga under det moderna genombrottet i Norden – nämligen Victoria Benedictsson, Ola Hansson, Stella Kleve och Axel Lundegård. Man vill också engagera dagens unga skånska författare med uppläsningar, ...

Gunnar Ekelöf

Gunnar Ekelöf-sällskapet stiftades 1989 i Stockholm. Sällskapet har till ändamål att främja intresset för Gunnar Ekelöf och hans författarskap, bland annat genom att ordna möten och seminarier, samt att organisera utflykter till miljöer som har varit av betydelse för honom och som kan bi...

Albert Engström

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över 1700 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö. Sällskapets uppdrag är att sprida kunskap om Albert Engström och hans ko...

Ansök om att bli medlem?