DELS Medlemsbrev nr 1/2021

Detta är ett mailutskick till kontakt-personer inom DELS’ medlemskrets. Vi ber er att sprida innehållet vidare till alla/rätt person i er styrelse!

OCH GLÖM INTE MEDDELA NYA KONTAKTPERSONER/ ADRESSER!!! Läs mer om allt som händer i sällskapen runt om i landet på www.dels.nu

Välkomna…

Till ett nytt spännande och händelserikt verksamhetsår med DELS! 2020 präglades av begränsningar på grund av covid 19-pandemin, men viss verksamhet har kunnat genomföras som Litterära matinéer, bokutgivning och utgivning av litteraturmagasinet Parnass. Aktiviteter som mötts av intresse och uppskattning. Nu ser vi framåt, för där finns framtiden! Med anledning av coronapandemin får t ex litteraturen ett ökat stöd från Kulturrådet med drygt 23 miljoner kronor. Miljoner till biblioteksinköp, översättningar av svensk litteratur och kulturtidskrifter. Det finns som bekant en guldkant runt varje mörkt moln. Massor av goda idéer väntar på att realiseras!

…men först en tillbakablick

Sverige läser

Pocketboken ”Sverige läser” gavs ut av DELS i september förra året. Den har gjort stor succé. Varje sällskap som ingår i DELS har fått fem gratisexemplar av boken. Boken har dessutom distribuerats till bokhandlare och bibliotek. DELS fick inleda den digitala Bokmässan med seminariet ”Det ideala biblioteket”. Förläggaren Jonas Ellerström, Johan Unenge, Läsrörelsen, Kristina Lundgren och Birgitta Wistrand från DELS diskuterade boken. Seminariet har fått hela 3000 visningar. Kristina Lundgren intervjuas i en video från Arenagruppen om DELS och bokprojektet. På www.arenaide.se/video hittar du den utmärkta presentationen. ”Sverige läser” trycktes i 3000 exemplar och nu planeras en nytryckning och en digital version. Vi hoppas att bland andra Kulturrådet skall köpa in ett större antal exemplar av boken.

Bokmässan – bokbranschen LIVE

Bokmässan 2020 blev en helt digital mässa. Och samtliga digitala program från fjolåret kan man uppleva till och med mars månad. Arrangörerna tror på en ny mässa 2021 och planerar för den 23-26 september. Om Bokmässan blir av fysiskt så kommer DELS att upprepa förra årets tema LÄS.LÄS.LÄS. tillsammans med Läsrörelsen. Maratonläsning och ”Det ideala biblioteket” är andra inslag som kan bli aktuella.

Svenska Förläggareföreningens och Svenska Bokhandlareföreningens årliga bokbranschseminarium kan alla nu se live 18 februari på Bokmässan Play.
Josefine Sundström leder ett program mellan klockan 16.00-17.00. Under seminariet presenteras den nya bokförsäljningsstatistiken för 2020 och kulturminister Amanda Lind intervjuas om bokbranschens problem och möjligheter.
Mer information på www.bokmassan.se.

Parnass

Årets första nummer av DELS tidskrift Parnass kommer ut 2 mars. Temat är ljudboken och digitala format. Sommarnumret med utgivning 25 maj rymmer som vanligt en guide till författarhem och litterära miljöer samt litterära vandringar. Sällskapen bjuder in till öppna hus.

Höstnumret ges ut 21 september med tänkbart tema biografier/autobiografier och det finns planer på ett seminarium i anslutning till utgivningen.
Nummer 4 planeras till 9 december med troligt tema ”Sverige runt.” Parnass har fått hundratalet nya prenumeranter. Det är viktigt att sällskapen stöttar genom prenumerationer och annonser så att tidningen kan leva vidare. Parnass har utvecklats i en positiv riktning och får höga betyg hos det litterära Sverige. Parnass har till exempel fått medel från Kulturrådet till digitalisering.

Charlotta Kåks Röshammar är redaktör för Parnass och hon tar gärna emot tips på reportageuppslag och nyheter från sällskapen runt om i landet. Charlotta nås på telefon 079-3328144 eller via mejl charlotta@parnass.nu. Eva Gottfridsson heter Parnass annons-Säljare och hon nås via annons@parnass.nu eller eva@gottfridsson.se.

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 skjuts upp till lördag 29 maj. På grund av pandemin kan det bli aktuellt med ett utomhusmöte.

Ordspråket

De tunnaste böckerna har de längsta titlarna (Norge)

Hälsningar från DELS styrelse genom Georg Hahne