DELS Medlemsbrev nr 3/2023

MEDLEMSBREV nr 3/2023 från
styrelsen för DELS

Ny ordförande i DELS

Hängiven läsare sedan barndomen,
filosofie doktor i litteraturvetenskap, har
tillbringat hela sitt yrkesliv inom
utbildning och forskning – senast med
högskolepolitik och universitetslärarnas
och forskarnas villkor. Brinner för allas
rätt till läsning och litteratur!
Det är lite av den nya ordföranden för
DELS (De litterära sällskapen i Sverige) i
ett nötskal. Hon heter Git Claesson
Pipping och ersätter Birgitta Wistrand som
har sju aktiva år bakom sig i DELS.

Efter årsmötet den 24 april på
Oscarshemmet i Stockholm har DELS
styrelse följande sammansättning:

 • Kristina Lundgren, vice ordförande,
 • Marianne Lundin, kassör,
 • Per Alexandersson, sekreterare,
 • Göran Wessberg, klubbmästare,
 • Georg Hahne, nyhetsbrevet,
 • Einar Jakobsson, hemsidan,
 • Anita Persson,
 • Sigrid Fredriksson,
 • Maud Fröberg,
 • Åsa Morberg,
 • Ingrid Norrman
 • samt adjungerad Charlotta Kåks
  Röshammar, redaktör för Parnass.’

Årsmötet ramades in av den tidigare
hovrättspresidenten och justitierådet Johan
Hirschfeldt som tog upp olika aspekter på
de aktuella ämnena yttrandefrihet och
tryckfrihet.

Vid årsskiftet hade DELS nästan 120
litterära sällskap som medlemmar.

DELS var med vid Stockholms bokhelg
vid Stadsmuseet 20-21 maj tillsammans
med åtta medlemssällskap och vid ”Långa
bokbordet” på Drottninggatan i augusti.

Det har blivit en tradition att DELS
medverkar på Bokmässan i Göteborg. Den
22 till 25 september hade vi en egen scen
där 17 sällskap framträdde med
dagsprogram.
Det blev 53 föredrag inför 1200 åhörare.

Under året har inletts ett samarbete med
Svensklärarföreningen.
Vid Höstmötet den 12 november i
Stockholm som arrangerades i form av en
Utbildningsdag kring sociala medier,
bidragsansökningar och samarbeten mellan
sällskapen deltog aktivt ett 40-tal personer.

Sverige läser

DELS har sålt slut på nästan hela upplagan
av vår bok Sverige läser. Den digitala
versionen finns på hemsidan och som har
haft över hundratusen besök.
Vi vill gärna att våra sällskap skall bli
mera aktiva på den digitala sidan så att vi
kan registrera så många klick som möjligt!
Adressen är www.dels.nu

Regionala seminarier

Dan Andersson-sällskapet arrangerade
tillsammans med DELS och Ludvika
kommun ett 3-dagars regionalt möte i
Brunnsviks klassiska folkhögskola. Nästan
40 personer från 10 sällskap i regionen
medverkade-

I anslutning till det regionala seminariet
anordnades en mindre bokmässa i Ludvika
bibliotek-

Seminariet väckte många tankar och idéer
för liknande samarbeten runt om i landet.

Ministeruppvaktning

”Skolbibliotek borde vara lika självklart i
skolan som lärare!
Integrera skolbiblioteken i skolans
verksamhet!
Skolbiblioteken är grunden för ett
fungerande demokratiskt och blomstrande
samhälle!”
Det sista stora projektet som ”det gamla
styret” i DELS med ordföranden Birgitta
Wistrand i spetsen gjorde – var att innan
årsmötet den 24 april uppvakta
skolminister Lotta Edholm om
skolbiblioteken.
Och Lotta Edholm höll med om att
skolbiblioteken borde vara skolornas
”höjdpunkter” och instämde helt i kraven.
En skrivning om skolbiblioteken finns med
i Tidöavtalet, men med en vag och lös
formulering.
Det hela är en prioriteringsfråga, menade
skolministern.
DELS fick stöd för sin sak hos Lotta
Edholm av Svensklärarföreningen,
Läsrörelsen, Författarförbundet, DIK,
Svenska Förläggarföreningen och Svensk
Biblioteksförening som också ingick i
uppvaktningen.

Harry Martinson

Professor Johan Svedjedal har kommit
med en ny biografi om Harry Martinson
”Min egen elds kurir – Harry Martinsons
författarliv”.
Albert Bonniers Förlag och Harry
Martinson-sällskapet presenterar boken
den 16 maj kl 17.00 i Börssalen, Svenska
Akademien, Källargränd 4, Gamla stan.
Då medverkar Johan Svedjedal i ett samtal
med Helene Atterling från Bonniers.

Citatet

Att läsa och inte förstå, att
fria och inte få, att segla
förutan vind är trenne
gagnlösa ting (norskt
ordspråk)

Georg Hahne