DELS Medlemsbrev nr 3/2024

Detta är ett mailutskick till kontakt-
personer inom DELS’ medlemskrets. Vi
ber er att sprida innehållet vidare till
alla/rätt person i er styrelse!
OCH GLÖM INTE MEDDELA NYA
KONTAKTPERSONER/ ADRESSER!!!

Läs mer om allt som händer i sällskapen
runt om i landet på www.dels.nu

Årsmötet 27 april

Valberedningen är inne på slutspurten
inför årsmötet. Det finns fortfarande
möjlighet att nominera ledamöter till
styrelsen, och inte minst vill vi ha förslag
på män eftersom DELS, liksom mycken
annan kulturverksamhet har en
övervikt av aktiva kvinnor.
Välkomna med förslag med
kontaktuppgifter!
Valberedningen Leif-Rune Strandell
Birgitta Ney Göran Bäckstrand
Skicka förslagen till
Leif-rune.strandell@pp.ephone.se

foto:Dylan Gillis, Unsplash