Litterärt Café på Norra Latin söndag 18/8!

I samband med världens längsta bokbord på Drottninggatan håller DELS, De litterära Sällskapen i Sverige, öppet hus kl. 12 – 18 i Marmorvalvet/Norra Latin med högläsning av tolv författares verk – Stig Sjödin, Jan Fridegård, Harry Martinson, Per Anders Fogelström, Hjalmar Söderberg, Dan Andersson, August Strindberg, Frank Heller, Astrid Lindgren, C O Rosenius, Elin Brandell och Maria Sandel – och presentation av de olika sällskapens verksamhet.

Vi berättar också om DELS kampanj ”Sverige läser”!

Kom och lyssna och njut! VÄLKOMNA!