Litteraturfestival i Västernorrland

Litteraturfestival ”I gott litterärt sällskap”.
På Västernorrland museum anordnas en litteraturfestival lördag 19/10 kl 13:00-19:30 och söndag 20/10 kl 10:00-17:00
De litterära sällskapen presenterar åtta författare och redogör för sin verksamhet.
Föredrag av Örjan Torell, Bo R. Holmberg, Moa Romanova Strinnholm, Eva Söderberg och Eva Nordlinder. Musik av Frida Selander. Ylva Li de Mello och Isak Eriksson. Workshop i skrivande under ledning av Mina Widding. Diskussion, mat, fika.