Medlemsbrev 1/2019

1 Sverige läser – en guide till tusen år med svensk litteratur

Nu drar vi igång på allvar med att skapa vår egen lista över omistliga verk i den svenska litteraturskatten. Förebild är det franska ”La Bibliothèque Idéale” som sedan 1988 ges ut med tematiserade listor över boktitlar som förtjänar att hållas levande och uppmärksammas för nya generationer av läsare.

Nu uppmanar vi alla sällskap att göra som Heidenstamsällskapet och Per Anders Fogelströms Vänner redan har gjort – nominera tre verk av er författare och motivera varför just de titlarna bör finnas med på listan över klassiska, levande och aktuella svenska författarskap!

En blankett för era nomineringar medföljer här som bilaga – lämna den helst före den 20 mars så att vi har en första sammanställning till årsmötet, och senast den 1 april!

Namnet i rubriken, ”Sverige läser – en guide till tusen år med svensk litteratur” är ett arbetsnamn – kom gärna med synpunkter och förslag till en definitiv namngivning innan vi breddar projektet och bjuder in bibliotek, lärare och allmänhet att föreslå sina favoriter bland svenska böcker från medeltid till nutid.

2 Nytt nummer av Parnass utkommer den 27 februari! Årets första nummer av Parnass har Lennart Hellsing som tema, med releasemöte onsdag

27/2 kl. 18 – 19 i Rotundan på Stadsbiblioteket i Stockholm. Margareta Ax Mossberg från Hellsing-sällskapet berättar om Hellsings författarskap och betydelse för barnbokens status. Regissören Agneta Elers-Jarleman berättar hur ”missikalen” Katter kom till och musikern Gunnar Edander spelar och sjunger.

Prenumerationskampanjen för Parnass fortsätter
Tala med biblioteken och bokhandlarna i din närhet och efterlys Parnass om de inte redan har tidningen i sitt bestånd!
Parnass söker också en annonsförsäljare som kan ha kontakt med nuvarande annonsörer men även utveckla verksamheten och öka annonsförsäljningen. Arvodet är provisionsbaserat. Kontakta Parnass redaktör Margareta Lilja-Svensson via e-post margareta@parnass.nu

3 Många sällskap deltar i vårens litteraturfestivaler!

Vid Folk och Kultur i Eskilstuna den 6 – 9 februari deltar DELS med två program, ett om vårt litteraturprojekt ”Sverige läser” och ett om barnlitteratur med medverkan av Lennart Hellsing- och Astrid Lindgren-sällskapen, kl. 11.30, lördag 9/2 då mässan är öppen för allmänheten. Vid SmaLit, Smålands litteraturfestival i Jönköping den 8 – 11 februari, deltar sällskapen för Viktor Rydberg, Alf Henrikson och Albert Engström.

Vid Umeå Litteraturfestival den 14 – 16 mars deltar sällskapen för Lars Ahlin, Alfhild Agrell, Laura Fittinghof, Sara Lidman, Birger Norman, Lubbe Nordström, och Gunnar Kieri samt DELS och Parnass. Vi bjuder också på ett frukostmöte kl. 9-10, 15/2 i Gamla Fängelset.

Vi är övertygade om att det finns fler mötesplatser där våra sällskap deltar, och som är av gemensamt intresse för alla våra medlemmar. Arbetet med att upprätta en förteckning över alla litteraturfestivaler och mässor runt om i landet fortgår – hör av er till Åsa Morberg, e- post: asa.morberg@telia.com

4 Anmäl er till världens längsta bokbord och program på nya scenen!

Årets Bokbord äger rum på Drottninggatan och Norra Latins skolgård i Stockholm söndag den 18 augusti, kl. 11 – 18, som avslutning på Stockholms kulturfestival. Nytt för i år är en scen på Norra Latin för korta kvartsframträdanden mellan kl. 12 – 16, och nu hoppas vi att fler sällskap vill delta, både med bokbord och med ett eget framträdande på den nya scenen.

Skicka anmälan direkt till bokbordet.stockholm@gmail.com för att ha ett bokbord, och vill ni vara med på scenen – kontakta Birgitta Wistrand, e-post: birgitta.wistrand@littvet.uu.se

Vi avslutar dagen med ett litterärt mingel i Norra Latins café kl. 16 -18, då vi presenterar vårt projekt ”Sverige läser – en guide till tusen år med svensk litteratur”. Välkomna alla!

5 Litterärt Café ersätter den litterära salongen i ABF-huset

Nu satsar vi på Litterärt Café med samtal kring våra sällskapsförfattare. Första tillfället med testpremiär blir lördag den 27 april kl. 15 – 17 i Bagarmossens Folkets Hus.
Vi återkommer med inbjudan till alla sällskap inför höstens verksamhet.

6 DELS årsmöte den 6 april med inbjuden gäst från Läsrörelsen

DELS årsmöte hålls lördag den 6 april kl. 13 -15 i Oscarshemmet, Rigagatan 3, Stockholm, med Elisabeth Reslegård från Läsrörelsen som inbjuden gäst. Reservera dagen i almanackan! Vi återkommer med kallelse och dagordning.

7 Bokmässan i Göteborg den 26 – 29 september

Årets bokmässa i Göteborg har Sydkorea, jämställdhet och med(ie)vetenhet i fokus – läs mer på mässans egen hemsida www.bokmassan.se. Alla sällskap som deltagit under tidigare år får inbjudan direkt från Bokmässan – vill ert sällskap delta för första gången i år? Hör av er till DELS ordförande Birgitta Wistrand, e-pst: birgitta.wistrand@littvet.uu.se

Till sist, dags att betalat medlemsavgiften för år 2019!

Sällskap med upp till 50 medlemmar: 100 kr. Sällskap med upp till 100 medlemmar: 250 kr. Sällskap med 100-499 medlemmar: 500 kr. Sällskap med 500-999 medlemmar: 800 kr. Sällskap med 1000 medlemmar och fler: 1 000 kr.

Betala till föreningens plusgironummer 621928-1 senast den 31 mars! Använd gärna bifogat inbetalningskort.

Vårhälsningar från DELS styrelse!

genom Kristina Lundgren, e-post: irma.lundgren@gmail.com

PS Om det är någon annan i ditt sällskap som hellre bör få det här utskicket – meddela mig namn och mailadress med vändande post!