Stig Sjödin Sällskapet och DELS inbjuder till Regionalt möte i Sandviken

Stig Sjödin Sällskapet har den äran och glädjen att inbjuda till Regionalt möte i Sandviken28 mars 2020 på uppdrag av DELS

Det regionala mötet 2020 anordnas i Sandviken, det litterära bruket, 2020-03-28 med de litterära sällskap som särskilt inbjudits. DELS är en paraplyorganisation för hela 126 litterära sällskapen. DELS ger ut tidskriften Parnass. DELS vill öka kunskapen och intresset för den svenska litteraturen och dess författare. Helt enkelt skapa läslust och få fler att läsa mer. DELS publicerar dessutom sedan 1993 LitteraturtidskriftenParnass . Det är DELS som beslutat vilka sällskap som ska inbjudas att medverka. DELS har beslutat att följande sällskap skall inbjudas att medverka:

Dan Andersson Sällskapet, Werner Aspenström Sällskapet, Stig Dagerman Sällskapet, Albert Viksten Sällskapet, Hans Lidman Sällskapet, Hedenvind Sällskapet, Pelle Molin-Sällskapet, Birger Norman Sällskapet, Evander Sällskapet.

De inbjudna sällskapen avlöser varandra, enligt programförslaget nedan, där varje sällskap presenterar sin författare i ord bild, drama, och musik. Det regionala mötet syftar till att informera om de litterära sällskapens författare och deras verksamhet.

Programmet justeras enligt de medverkande sällskapens önskemål. Sällskapen har fria händer att använda sin tid. Konferensutrustning finns, enligt sällskapens önskemål. Sällskapen som inbjudits finns i Mellan-Sverige och i Södra Norrland. Hela dagen är öppen för allmänheten och skrivarkurser har särskilt inbjudits.

Kostnad för medverkande/deltagande:  270:- för kaffe, lunch och kaffe på Restaurant Bolaget på Folkets Hus.

Vänligen gör snarast anmälan, senast 28 februari 2020 till Stig Sjödin Sällskapet, asa.morberg@telia.com.  I e-posten anges namn, adress, postnummer och ort. Ange också önskemål om specialkost. ABF fakturerar alla deltagare och då måste personnummer anges.

Om e-post saknas så kan anmälan göras  på Åsa Morbergs telefon 070-329 85 23

Arrangörer: DELS och Stig Sjödin Sällskapet i samarbete med Sandvikens kommun,Kulturcentrum, Folkbiblioteket och Region Gävleborg samt ABF Gästrikebygden.

Tid: 28 mars 2020 från 08.30.- 16.30 dvs. ett heldagsmöte

Lokal: Folkets Hus, Kulturcentrum Slaggsten och Syren, där det finns cirka 70 platser. Restaurant Bolaget finns också i Folkets hus. Lokalen ligger bara några meter från Restaurant Bolaget.

Preliminärt program: 

Kl. 8.30. Registrering och kaffe med smörgås.

Kl. 09.00. Välkomna till Regional möte och praktisk information. Ordförande i DELS Birgitta Wistrand, Åsa Morberg, Ordförande i Stig Sjödin Sällskapet.

Kl .09.30.Dan Andersson Sällskapet, Werner Aspenström Sällskapet, Stig Dagerman Sällskapet, Albert Viksten Sällskapet,

Kl. 12.00. Lunch på Restaurant Bolaget.

Kl.13.00-13.45.Stig Sjödin presenteras av Professor Magnus Nilsson, Malmö Universitet.

Kl. 14.00.-16.30,

Hans Lidman, Hedenvind Sällskapet, Pelle Molin Sällskapet, Birger Norman, Sällskapet Evander Sällskapet,

Kl 16.30 Avslutning av det regionala mötet. Ordförande i DELS Birgitta Wistrand.

Observera: Under dagen finns möjlighet att göra ett besök på Litteraturhuset Trampolin som också ligger i Kulturcentrum i Folkets Hus. Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande.

Praktisk information

Resor till och från Sandviken:

Sandviken ligger cirka 2,5 mil från Gävle in I landet. Sandvikens största och viktigaste väg är E 16 som förbinder Gävle i öst och Falun i väst. Andra viktiga vägar är väg 272 som kallas Tidernas Väg och som går förbi Gysinge i söder och Bollnäs i norr.

Det går bra att åka bil till Sandviken.  Fri parkering finns bakom Folkets Hus och på närliggande gator.

Sandviken har täta busslinjer från Gävle, buss nr 41.  SGS-bussen är Sandvikens fjärr-buss-linje mot Stockholm. Samtliga bussar stannar vid resecentrum.

Sandvikens station ligger vid Resecentrum och Sandviken ligger utmed bergslagsbanan och som trafikeras av tåg I bergslagen. Det finns goda anslutningar från Gävle station.

Åker man bil från Stockholm tar det drygt två timmar. Det är cirka 18 mil.

Övernattning:

 I händelse av att övernattning blir aktuell så finns följande hotell:

  • Stadshotellet Princess, 2 minuters promenad från Folkets Hus. Gångavstånd.
  • Alséns Hotell, cirka 750 m från Resecentrum och från hotellet till Folkets Hus cirka 2 km
  • Högbo Brukshotell, cirka 7 km från centrum, varför bil är att rekommendera, annars taxi 026-27 40 00.

Varmt välkomna till Sandviken – det litterära bruket!

DELS och Stig Sjödins Sällskapet i samarbete med Sandvikens Kommun Kulturcentrum,  Folkbiblioteket och Region Gävleborg samt ABF Gästrikebygden.

Stig Sjödin Sällskapet

Åsa Morberg

Ordförande