Tidningen Arbetet skriver om litterära sällskap

Svenska litterära sällskap uppmärksammas i långt reportage

I dagens nummer av tidningen Arbetet hittar vi en lång artikel om en litterär vandring i Maria Sandels’ fotspår. Dessutom: ”Ge mig ett svenskt Jack London-sällskap”, ”Vibeke Olsson om Karl Östman-sällskapet”, ”Lyfta favoritförfattare från glömskan” och ”Allanssons anhängare aktiveras”.

Litterär vandring i Maria Sandels fotspår