Tryckfrihetens gränser – om de låsta samlingarna på KB

Föreläsning om de låsta samlingarna på Kungliga Biblioteket

I samband med DELS årsmöte på ABF i lördags talade förste bibliotekarie Wolfgang Undorf om de låsta samlingarna på Kungliga Biblioteket och tidigare hovrättspresident Johan Hirschfeldt kommenterade. Ett 40-tal åhörare hade bänkat sig för att höra vad som gömmer sig i skåpen.

Wolfgang Undorf berättade att det finns tre specialsamlingar med tryck som inte lånas ut. Den äldsta, K-samlingen, skapades på 1900-talet och innehåller konfidentiellt tryck fram t.o.m. 1955 och är avslutad. Samlingen innehåller såväl leveranspliktigt och icke leveranspliktigt material, t.ex. sådant som varit avsett för internt bruk inom företag, organisationer och myndigheter såsom polisen, tullen och försvaret. Särskilt under perioden 1933 till 1944 fanns politiska skäl att skydda sådant tryck. Samlingen är avslutad.

I den låsta L-samlingen förvaras pornografi, annan erotisk litteratur, nudisttidningar men även material som innehåller företagshemligheter. Även den samlingen är avslutad.

ÖH-samlingen, som innehåller övrigt hemligt tryck från 1956 och framåt växer långsamt. Mellan 2013 och 2015 tillkom sju nya titlar.

Principerna för vad som placerats i samlingarna har skiftat genom åren och tyvärr saknas ofta dokumentation. I vissa fall har en skrift beslagtagits men därefter kunnat släppas fri. Exempel är August Palm (1888) ”Huru hindra könsdriftens onaturliga tillfredsställande” och Gustaf Frödings ”En morgondröm”. Ett annat skäl att låsa in kan vara att materialet är stöldbegärligt, t.ex. årsboken med svenska frimärken (lösa frimärken) eller poptidningen Poster med lösa planscher. I sådana fall kan titlarna lånas ut utan bilagorna. Det finns även lagliga skäl att låsa in t.ex. barnpornografi. Det äldre begreppet ”sedlighetsskäl” gäller inte sedan sedlighetslagen avskaffades 1971.

Wolfgang Undorf har lovat att vi ska få hans manus till föreläsningen när han hunnit redigera den lite.

Efter programmet höll DELS årsmöte. Mötet valde Birgitta Wistrand till ny ordförande efter Barbro Thomas, som avsagt sig ordförandeskapet, men kvarstår i styrelsen. Övriga nya ledamöter är Erik Höök och Niclas Lindberg som ersätter avgående Per Eric Mattson och Peter A Sjögren. Protokoll kommer att läggas ut här på den medlemsinterna sidan så snart det blivit justerat.

Spara

Spara