Umeå litteraturfestival slog publikrekord!

Årets litteraturfestival i Umeå den 14-16 mars slog nytt publikrekord med föredrag och program i hela Folkets Hus, och kvällsarrangemang på Bildmuseet och Norrlandsoperan.

Åtta litterära sällskap deltog med bokbord för Alfhild Agrell, Birger Norman, Laura Fittinghoff, Ludvig Nordström, Emil Hagström, Lars Ahlin, Maria Sandel, Karl Östman och Bernhard Nordh,
samt DELS och Parnass.

Alla sällskapen träffades också för gemensamma diskussioner vid DELS frukostmöte i Hotell Gamla Fängelset, bl a om ”Sverige läser” som vi kunde presentera för allmänheten under mässdagarna.