Werner Aspenström och Harriet Löwenhjelm på Stockholms Stadsbibliotek


Werner Aspenström och Harriet Löwenhjelm på Stockholms Stadsbibliotek

På Stockholms Stadsbibliotek, Sveavägen, tisdagen den 6 mars kl 18.30 kan du möta och lyssna till författaren och folklivsforskaren Bengt af Klintberg, ledamot i styrelsen för Werner Aspenström-sällskapet, och Mattias Käck, ordförande i Harriet Löwenhjelm-sällskapet, som våren 2018 utkommer med den fotobaserade biografin Harriet Löwenhjelms värld. Programmet ges i samarbete med Stadsbiblioteket i Stockholm.

1918 föddes poeten, dramatikern och författaren Werner Aspenström. Samma år avled konstnären och poeten Harriet Löwenhjelm, endast 31 år gammal. Med anledning av att 100 år förflutit sedan dess sätter kommande temanummer av litteraturtidningen Parnass fokus på dessa båda älskade poeter.

Vill du vara säker på att få en sittplats? Boka i formuläret på Stadsbibliotekets hemsida eller ring kundtjänst på telefon 08-508 30 900. Bokade platser släpps 10 minuter före programstart.