INBJUDAN TILL ÅRSMÖTESPROGRAM DEN 6 APRIL

 

Lördagen den 6 april 2019 kl. 13.00 Oscarshemmet, Rigagatan 3,Stockholm

PROGRAM

 13.00        Lätt måltid – smörgås, vin, kaffe och kaka

 13.45          Elisabeth Reslegård:

 Läsrörelsen och vad författarna betytt för den

Elisabet Reslegård, ordförande för den ideella föreningen Läsrörelsen

berättar om dess bakgrund och vilken betydelse författarna haft för den

verksamhet som bedrivits i snart 20 år i landet. Dess första hedersmedlem

var Astrid Lindgren. 100-årsjubilerande Lennart Hellsing var en av de

första författarna som ingick i ”Bok Happy Meal”. Totalt har det blivit 121

titlar i en upplaga på nära 22 miljoner.

Ulf Stark, Göran Hägg, Stina Wirsén och Johan Unenge är andra författare

som varit med i projektet.

14.00        Diskussion om läsrörelsen och Sverige-läserprojektet

 14.30        DELS årsmöte. 

VÄLKOMNA!

Annat av eventuellt intresse

Tyvärr är kommentarformuläret stängt vid denna tidpunkt.