Litterärt Café på Norra Latin söndag 18/8!

I samband med världens längsta bokbord på Drottninggatan håller DELS, De litterära Sällskapen i Sverige, öppet hus kl. 12 – 18 i Marmorvalvet/Norra Latin med högläsning av tolv författares verk – Stig Sjödin, Jan Fridegård, Harry Martinson, Per Anders Fogelström, Hjalmar Söderberg, Dan Andersson, August Strindberg, Frank Heller, Astrid Lindgren, C O Rosenius, Elin Brandell och Maria Sandel – och presentation av de olika sällskapens verksamhet.
Vi berättar också om DELS kampanj “Sverige läser”!

Kom och lyssna och njut! VÄLKOMNA!

Annat av eventuellt intresse

Tyvärr är kommentarformuläret stängt vid denna tidpunkt.