Per Gunnar Evander

Per Gunnar Evander (1933-) berättar oftast om ensamma människor som längtar efter förståelse och bekräftelse. Han tycks hämta dem ur en självupplevd verklighet och därför blir de så trovärdiga. De precisa och träffsäkra formuleringarna präglas inte sällan av medkännande humor. Evandersällskapet bildades den 27 oktober 2004 i syfte att främja intresset för och förståelsen av Per Gunnar Evanders författarskap, samla och förteckna skrifter av och om Per Gunnar Evander och arbeta för att hans verk skall finnas tillgängliga samt stödja utgivandet av skrifter om Evanders författarskap.