Nils Ferlin

Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962 – ett år efter skaldens bortgång – i syfte att till Ferlins minne instifta en stipendiefond till »värdiga svenskspråkiga lyriker«. I takt med ett växande intresse för Nils Ferlins författarskap har sällskapet utvecklats och blivit en mångsidig bärare och spridare av kunskap och forskning om Ferlins kända och mindre kända sidor. Sedan 1968 ger sällskapet ut en medlemstidning, Poste Restante.