Jan Fridegård

Jan Fridegård framstår som en av de stora förvaltarna av den folkliga berättarkonsten. Det finns ett socialt patos för de små människorna, för särlingarna och självtänkarna, i det mesta han skrivit. Men det hindrar inte att han som få också har skildrat stoltheten, resningen, mitt i fattigdomen. Jan Fridegårdsällskapets uppgift är att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Sällskapet har ett 100-tal medlemmar och styrelsen har sitt säte i Enköping.