Johan-Olov Johansson

Under 1940- och 50-talen var Johan-Olov Johansson (1874-1955) välkänd, inte minst genom novelluppläsningar i radio på tryggt bergslagsmål. Han blev bl.a. ordförande för Järn- och Metallarbetareförbundet och LO-kassör och avslutade sin karriär som ordförande i Stockholms stadsfullmäktige, men han fortsatte att skriva sina bergslagsnoveller ända upp i åttioårsåldern. Johan-Olov sällskapet bildades 1991 och anordnar årligen en Johan-Olovdag då man också utdelar belöningen Mästersmeden till den som gjort välförtjänta insatser för bevarandet av Johan-Olovs minne. Man publicerar även tidskriften Slaggstänk och har givit ut ett urval noveller ur de tjugo böcker som Johan-Olov hann skriva.