Bernhard Nordh

Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) är en av våra mest uppskattade folkförfattare. Med genombrottsboken I Marsfjällets skugga – översatt till sju språk och spridd i över två miljoner exemplar – föddes »myten« om Marsliden där verkligheten överträffar dikten. Bernhard Nordh-sällskapet, grundat i september år 2000, är ett litterärt sällskap som bl.a har som ändamål att stimulera intresse och förståelse för Bernhard Nordhs författarskap bland läsare i alla åldrar, samt initiera och stödja vetenskaplig forskning kring hans liv och verk.