Jacob Tegengren

Jacob Tegengren-Sällskapet är en förening som grundades 1985 till minne av författaren Jacob Tegengren. Jacob Tegengren var poet, folkbildare, ornitolog, amatörarkeolog och bankdirektör. Han var yrkesverksam en stor del av sitt liv i Vörå och Tegengrensällskapet ordnar därför seminarier , kurser och evenmang med anknytning till Tegengren. Till föreningens uppgifter hör också att vårda Tegengrenstatyn i centrum av Vörå samt makarna Tegengrens grav på kyrkogården i Vörå.