Thomas Thorild

En skald och filosof för de unga, som har kallats den förste svenske feministen. Citat som »Denna dagen, ett liv« och »Tänka fritt är stort, tänka rätt är större« känner nog många igen, men inte lika många vet att det är Thomas Thorild (1759-1808) som är upphovsmannen. Thorild är en av våra mest kända svenska författare och poeter: utvisad från Sverige 1793 hamnade han så småningom i Greifswald, där han 1795 utnämndes till bibliotekarie vid universitetet och fick en professorstitel. Här kom han att verka till sin död. Thomas Thorild Sällskapet bildades 2007 för att lyfta fram hans verk och idéer, och fortsätta hålla hans minne levande i det svenska medvetandet.