Hjalmar Söderberg

Nr 1 1994
BJÖRN JULÉN Den engagerade sekelskiftesflanören. Om Hjalmar Söderberg
Fyra dikter om Söderberg (Bo Bergman, Erik Axel Karlfeldt, Ivar Lo-Johansson, Harald Forss)
BURE HOLMBÄCK Upptäckt av världen
LARS O LUNDGREN För frihet, förnuft och rättvisa. Johannes Edfeldt om Söderberg
BIRGITTA HOLM Dotter av en fri stam. Den nya kvinnan i Söderbergs liv och författarskap
HANS HOLMBERG Det unge Danmark. Hjalmar Söderbergs litterära förhållande till danska författare
BURE HOLMBÄCK En skandal i societeten
LARS O LUNDGREN »Din ungdoms stora bloss«. Söderbergs komplicerade förhållande till läromästaren Strindberg
BURE HOLMBÄCK Den som ändå vore gammal. Bakgrunden till ett bevingat ord
BURE HOLMBÄCK Franciabigio. Söderbergs resa till Paris 1897 satte djupa spår i hans författarskap
ÖRJAN LINDBERGER Dikt med andra medel. Schackspelaren Söderberg
SVEN LAGERSTEDT Den förvandlade Messias. En omdebatterad bibelforskning
BJÖRN JULÉN »Jag vet vad ni vill säga, jag vet allting«. En personlig dikt till Söderberg
MONNICA SÖDERBERG »Tyvärr, lilla dockan...« Intervju med dottern Dora Söderberg-Carlsten
Tankeliv: LARS BÄCKSTRÖM Se åt havet ut - ser du öar. Om havet och faktiska eller inbillade öar i litteraturen
Litterär salong: Artiklar om Snorres kungasagor, svenska epigram, Strindberg i Österrike, 1800-talslitteratur
I gott sällskap