Pär Lagerkvist

Nr 1 1998
CHRISTER KNUTSSON Barndomshemmet
JÖRAN MJÖBERG Barndomen, myterna, symbolerna
URPU-LIISA KARAHKA Mottext - medtext - livstext. Några anteckningar om det monologiska och dialogiska i Pär Lagerkvists romankonst
INGRID SCHÖIER Akropolis versus Bödeln
BENGT LARSSON Den bortskymde
Litterär salong:
BURE HOLMBÄCK De litterära sällskapen som en kulturell folkrörelse. 1. Historisk återblick
Litterära notiser