Nordiska möten

Nr 1 2009
CATHARINA SÖDERBERGH Litterär samhörighet i Norden
GÖRAN BÄCKSTRAND Utan ett begripligt språk dör våra klassiker
GUNNEL FURULAND Fredrika Bremer och de nordiska syskonfolken
CATHARINA SÖDERBERGH Litterära kanon i Norden
KATRI SARMAVUORI Klassiker i finskspråkiga skolor
ANN-LOUISE HOLMGREN Litteraturundervisningen i det finlandssvenska gymnasiet
AGNETA RAHIKAINEN Svenska litteratursällskapet i Finland
CATHARINA SÖDERBERGH De litterära sällskapen – en växande folkrörelse
BRITTA NYGÅRD Starka band mellan Föreningen Norden och Biskops Arnö
Missa inte konferensen på Biskops Arnö!
Litterär salong:
CATHARINA SÖDERBERGH Vilken betydelse har litterära sällskap för litteraturforskarna?
BIRTHE SJÖBERG Sivar Arnér – en författare delaktig i livet
PER-OLOF SWARTZ och MARIANNE ENGE SWARTZ Edgar Allan Poes lilla vita trähus i Bronx
ÅKE PETTERSSON Karl Gerhard Sällskapet 25 år
STEFAN GUSTAFSSON Med Bondeson som postadress (August Bondeson)
Notiser