Klimatet och kreativiteten

Nr 1 2024
Klimatet och kreativiteten, hur hänger det ihop? Vid Göteborgs och Stockholms universitet möts litteraturvetare och geologer i ett samarbete som inspirerar. Läs om hur en bättre framtid kan skrivas fram genom utopier. ”Fantasin har en viktig funktion för mänskligheten”, poängterar litteraturvetaren Camilla Brudin Borg. Geologen Alasdair Skelton bidrar med beräkning av utsläpp i de utopiska världarna.
Också de litterära sällskapen för Karin Boye, Fredrika Bremer, Gunnar Ekelöf och Harry Martinson försöker genom exkursioner med naturvetare göra något åt den vanmakt som många känner i tider av krig och klimathot.
”Tänk om fler föreningar med kunskap om natur och kultur samarbetade i lokala initiativ för att motverka hopplösheten!” uppmanar de.
Och tänk vad många viktiga sker författare som Harry Martinson, Birger Norman och Alf Henrikson skrev om miljön redan på sin tid. 

Temat är bara en del av Parnass. Tidningen består av reportage, essäer, intervjuer, recensioner och nyhetsartiklar om blandade litterära ämnen. Om att det är 80 år sedan Elin Wägner blev invald i Svenska Akademien, om att kritikern, essäisten och översättaren Klara Johanson har fått ett bokrum av Svenska Akademien.
Alf Henriksonsällskapet har för övrigt gett ut boken ”Alf Henrikson på prosa”, en charmig skrift som lockar till återupptäckt av ”en gudabenådad skribent”, enligt vår recensent.
Och så har vi vårt omtyckta litteraturkryss.