Elin Wägner

Nr 2 1994
HELENA FORSÅS-SCOTT Vikten av att vägra vänja sig. Elin Wägners författarskap
KERSTIN EKMAN Denna omutlighet under hattskrället. Elin Wägner genom författarinnan Kerstin Ekmans pennskaft
INGRID CLARÉUS Ett glödande pennskaft. Elin Wägner som journalist
ELIN WÄGNER Historien om en kvinnlig journalist. Ett nyupptäckt kåseri
EVA-KARIN JOSEFSON Pojkar tar gärna på sig ett nytt nummer i Meccano. Elin Wägners roman Dialogen fortsätter (1932)
SARAH DEATH I hjärtats dragfria rum. Pennskaftet – kvinnorörelsens klassiker
BIBI JONSSON Kärleken är det viktigaste av allt. Ett tungt vägande tema i Elin Wägners författarskap
SOLVEIG HAMMARBÄCK »Ja visst gör det ont« - Karin Boyes vändikt till Elin
INGER LARSSON »...och så får jag en så stor och konstig gammal människa att syssla med«. Biografin om Selma Lagerlöf
ULLA ISAKSSON Som en knytnäve är hennes hjärta. Om Elin Wägners författarskap
ELISABET HERMODSSON Myternas bottnar - som blivit själsbottnar
STEFAN EDMAN Fred med jorden. Wägner som miljöideolog
MARIANNE ENGE-SWARTZ Den heliga treenigheten. Tänkvärda citat kring jämställdheten, freden och miljön
Tankeliv: CRISTER ENANDER Sanningen - om än evigt föränderlig - måste fram till varje pris. Jan Fogelbäcks vänporträtt av Ivar Lo-Johansson
Litterär salong: Artiklar om Fredrik Böök, Dan Andersson, Malla Silfverstolpe
I gott sällskap