Edith Södergran

Nr 2 1995
EBBA WITT-BRATTSTRÖM Jag är lag i mig själv
ULLA EVERS Utan skönhet lever människan icke en sekund. Estetiska teorier som influerade Södergrans författarskap
AGNETA RAHIKAINEN Landet som icke är vad det har varit. Södergrans Karelen
BIRGITTA SVANBERG Dessa smala, liksom till skydd uppdragna axlar. Edith Södergran och Hagar Olsson
ERNST BRUNNER »En krets var dragen kring dessa ting«. Södergran och Obstfelder - två naturformer reducerade som hos Munch
BJÖRN JULÉN Edith Södergran i diktens spegel
»Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är«. En kronologisk levnadsteckning över Edith Södergrans liv och författarskap
Litterär salong: Om Erik Axel Karlfeldt, Albert Engström, August Strindberg, Rabbe Enckell, Nils Ferlin, Carl Jonas Love Almqvist
I gott sällskap