Hänryckning

Nr 2 2000
MONIKA ASZTALOS Petrus de Dacia – En medeltida Pygmalion
ANDERS HALLENGREN Om kärlek och vänskap
JÖRAN MJÖBERG Litterära kvinnogestalter i Amerikas 1600-tal
ANDERS FAHLBECK Ellen Key i Rom
BJÖRN SAHLIN »Hon var det bästa fallet i min praktik«. Om Poul Bjerres roll i Amelie Posses liv och författarskap
EVA LILJA Ett lugnt liv på Drottninggatan. Om Sonja Åkesson i tiden
GUN QVARZELL Sonja på Författarcentrum (Sonja Åkesson)
BJÖRN JULÉN Svensk psalm nr 256 - Om Ylva Eggehorn
Litterär salong:
Ett nytt sällskap: Svenska John Cowper Powysällskapet
LARS O LUNDGREN Kvinnor som medlemmar, författare och studieobjekt. Om Svenska Humanistiska Förbundet