Maria Wine

Nr 2 2004
INGEMAR ALGULIN Maria Wines formlidelse
ALEXANDRA COELHO AHNDORIL »Kärlekens röda blommor«
CAMILLA HAMMARSTRÖM Hennes lyrik är ingen »kvinnolyrik«
JAN ARNALD Den livgivande dikten
MAGNUS BERGH Ett surrealistiskt paraply
MATS GELLERFELT Fri som fågeln
JOHAN PERSSON Kärleken som växer
Litterär salong:
HORACE ENGDAHL Att gråta fädernas tårar (Johan Ludvig Runeberg)
AGNETA RAHIKAINEN Trädgården i centrum – Fredrika Runebergs och Edith Södergrans litterära hem
Litterära notiser
DELS-kalendariet