Havet

Nr 2 2007
MONICA LAURITZEN Emilie Flygare-Carlén och havet
Om Emilie Flygare-Carlén-sällskapet och 200-årsjubileet
SETH NEUMAN Den snöpliga avfärden – en högsommarbetraktelse
TORKEL STÅLMARCK Jacob Wallenberg och Min son på galejan
CATHARINA SÖDERBERG På kryss med Evert Taube
Om Taubesällskapet
ALBERT ENGSTRÖM På och kring Gotska Sandön
BJÖRN LARSSON Litteraturen, Harry Martinson och havet
BO STÅHLE Många klassiska skildringar av havet
NILS-PETTER SUNDGREN Gösta Werner – en sjölivets berättare
CELIA B. DACKENBERG Tröjor för havet och livet
Fyra röster om havet:
GUSTAF FRÖDING Dikt för babords halsar
INGER MARIE OPPERUD Gustaf Fröding, Havet och Hans Sax
ELIN WÄGNER Utsikten över havet
WERNER ASPENSTRÖM Den slutliga drömmen
LINDA OLSSON Hav kan betyda många olika saker
Litterär salong:
LARS LÖNNROTH Njals saga och samtiden
THURE STENSTRÖM Med Eyvind Johnson i Metapontion
MAJ-LIS HELLDIN C.J.L. Almqvist och Carl von Linné
ROBERTH ERICSSON Om antika motiv hos Rabbe Enckell
PER-ANDERS HOLKERS och CARL MAGNUS VON SETH Olle Hedberg – orättvist glömd
PER-OLOF SWARTZ Runebergs hem i Borgå
Litterära notiser
Förteckning över de litterära sällskapen