Skåne som litterärt landskap

Nr 2 2010
CATHARINA SÖDERBERGH Det är något speciellt med Skåne - Skåne som litterärt landskap
MALIN GRÄNDE Skåne – ett förlorat paradis. Om Ola Hansson och Vilhelm Ekelund
LARS-JOHN LINDBERG Hur det egentligen kom sig att Österlen blev Österlen och Bombi Bitt fick sitt namn
IVO HOLMQVIST Frank Heller och Lund
LENNART LEOPOLD Om syfilis och en förlorad plånbok. Gustaf Hellström i Lund
MARCUS FRENNEMARK och K.G. JONSSON Carl August Cederborg placerade nordöstra Skåne på den litterära kartan
JAN-ERIK MALMQUIST I Skåne med Frans G. Bengtsson
Falstaff, fakir eller »Mannen med två huvuden« som han ibland kallades
JOHAN ERSÉUS Jolo – en skånsk wannabe
CATHARINA SÖDERBERGH Skånska författare har inte ensamrätt på Skåne Fem röster om Skåne:
CATHARINA SÖDERBERGH Victoria Benedictsson: lyrisk naturskildrare och feministisk föregångare
CATHARINA SÖDERBERGH Anders Österling inspirerades av det skånska landskapet
MALIN GRÄNDE Gabriel Jönsson mellan backar och böljor
CATHARINA SÖDERBERGH Hjalmar Gullberg: Jag bor vid ett rastställe
MALIN GRÄNDE Kristian Lundberg: jag är i högsta grad en skånsk författare
Litterär salong:
HANS MALMSTEN Hans Lidman – känd som naturskildrare
CATHARINA SÖDERBERGH Tidernas sällskapsliv
MALIN GRÄNDE Marie Lundström får stora författare att bokcirkla i radio