Carl Michael Bellman

Nr 2–3 2015
CATHARINA SÖDERBERGH Möt Bellman i det gröna - en livs levande 275-åring!
OLOF HOLM Vem är Bellman?
Om Bellman – med kärlek. Dikter av Lars Huldén
HASSE NILSSON »Jag sjöng för dem – om döden«
CATHARINA GRÜNBAUM Bellmans språk gör honom ständigt aktuell!
MARTIN BAGGE Bellman – än sirlig än burlesk
OLOF HOLM Stockholm på Carl Michael Bellmans tid
LARS HULDÉN Bellman i Finland
Bellmansällskapet
SÖREN SÖRENSEN Danmark – Bellmans andra hemland
BO G. HALL Bellmans Minne först
Kring Bellman, Bellmanhuset och Par Bricole
CARINA BURMAN Bellman: Dubbelt öl ger gott humör
JENNIE NELL Bellmans samlade verk online
Carl Michael Bellman 275 år
MALIN GRÄNDE En rysk, en tysk och en Bellman
CATHARINA SÖDERBERGH Hur skulle Bellmans texter låta med dagens sound?
Öppna dörrar till författarhem och författarmiljöer
Litterär salong:
AGNETA PLEIJEL och GÖRAN GREIDER Tomas Tranströmer i våra hjärtan
ELIN JÄRNEMO Malin Biller vänder och vrider på Birger Sjöberg
INGEBORG NORDIN HENNEL Alfhild Agrell: »Det är dumt och fräckt att döma i en sak man icke i grunden känner«