Harry Martinson

Nr 3 1994
ALF HENRIKSON 1912. Dagsvers från den 7 maj 1962
INGVAR HOLM Han var släkt med en benådad tid. Harry Martinsons liv och dikt
INGVAR HOLM Såsom i en spegel - diktaren som konstnär. Harry Martinson och konsten
INGVAR HOLM Diktaren som konstnär
ERLAND VON KOCH »Jag är glad över att ha kunnat tonsätta Harrys psalmtexter«. Psalmdiktaren Martinson
LARS GYLLENSTEN Naturens utforskare och älskare. Harry Martinson och Linné
WERNER ASPENSTRÖM Drömmen över alla drömmar. Drömmen i Martinsons diktning
INGEGERD BODNER GRANBERG Vägen till evigheten. Begreppet väg i Martinsons liv och författarskap
LENNART SJÖGREN En ljust grön slöja över ett sommarlandskap. Harry Martinson som inspiratör
GÖRAN PRINTZ-PÅHLSON Sjungande hambo och diskursivt dragspel. Martinsons väg till lyriken
STEPHEN KLASS Rim och innebörd. Om översättningen av Aniara till amerikansk engelska
BARBRO ALVING »Luffaren« i börssalen samlade rekordpublik. Harry Martinsons inträde i Svenska Akademien 1949
MARIANNE ENGE-SWARTZ »Jag går i mörksens dalgång«. Bang, Wägner och Martinson
JOHAN LUNDBERG Tystnaden kring Martinson - ett känsligt kapitel
Tankeliv: »Jag tror att Dina tankar börjar bära frukt«. Brev till Elin Wägner från Margareta Skantze
Litterär salong: Nyutgivna böcker om och av Skogekär Bergbo, Verner von Heidenstam, Hjalmar Söderberg
I gott sällskap