Martin Koch och Ivar Lo-Johansson

Nr 3 2001
ANDERS HALLENGREN Koch & Lo
LARS FURULAND Martin Koch – en grindstolpe i svensk proletärlitteratur
INGEMAR ALGULIN »Jag är och förblir röd«. Martin Koch och de socialdemokratiska politikerna
JERKER ENGBLOM Guds vackra värld
Ivar Lo om Martin Koch
OLA HOLMGREN Ivar Lo-Johansson 1901-1990
OLA LARSMO Moderat och Hötorgsestetiken. Ivar Lo-Johanssons sammansatta realism
HANS LAGERBERG Föränderlig och oföränderlig. Ivar Lo och historien
MAGNUS NILSSON Det sakliga och det äckliga. Om stilen i Traktorn
ANDERS HALLENGREN Fru Edgrens räddade ärbarhet. Dr. Munthes roll i Anne Charlotte Lefflers liv
ANDERS HALLENGREN Nationalbiografi på fall. Om Svensk Litteraturvetenskaplig Bibliografi
LARS JÄRNEMO CD-skiva istället för medlemsbok
TV-film ger ökad utlåning