Ungdomar

Nr 3 2007
INGER MARIE OPPERUD Vad gör vi med klassiker idag – kan ny teknik öka intresset?
ANKI MARTENS Fröding, vad fan snackar gubben om?
CATHARINA SÖDERBERGH Fucking Strindberg!
BJÖRN SÖDERBERGH Huvudsaken är att de läser!
MARIANNE ENGE SWARTZ Klassiker i skolan
GUN QVARSELL Dikten som gick köksvägen
MARIANNE ENGE SWARTZ Ung poet med Elin Wägner som diskussionspartner
DAN MELLIN Ivar Lo-Johansson – Ett författarskap för de unga
BENGT SÖDERHÄLL De unga och Stig Dagerman
BERTIL PALMQVIST Harry Martinson når de unga när han skriver om sin egen rädsla
ANNA-LENA HÖGLUND och HELENA SVENSSON Lilla Övralidspriset väckte elevernas intresse
GUNILLA ROOTH Stagnelius kunde som ingen annan sätta ord på ungdomars tankar om liv och död
LARS LARSEN Varje generation måste fånga romantiken med egna ord
THURE STENSTRÖM Tillbaka till källorna!
CHRISTINA OLIN-SCHELLER Om kanon och litteraturläsning i skolan
GÖRAN BÄCKSTRAND Marknadsekonomin klarar inte att översätta svensk skönlitteratur!
SOLVEIG HAMMARBÄCK Gunnar Ekelöf 100 år
KATARINA EK-NILSSON Myterna om August Strindberg och Selma Lagerlöf
INGRID NETTERVIK Idyll och sammanbrott varvas i Mobergs romaner
LOVISA KLINT Perspektiv på personmuseer
ROBERTH ERICSSON Om antika motiv hos Rabbe Enckell
SYLVIA SEGERSTÅHL Helga Henschen och Peter Weiss
PER-OLOF SWARTZ Maison de Balzac i Paris
SOLVEIG HAMMARBÄCK En bra bok om Klara Johansson