Göteborg och västsverige

Nr 3 2010
LARS LÖNNROTH Finns det en västkustlitteratur?
ANNA PIA ÅHSLUND Albert Olssons landskap
De litterära sällskapens scen – den naturliga träffpunkten
KENNETH GUSTAFSON Thomas Thorild – skandalskalden
BENGT SÖDERHÄLL Tjugotvå år plus ett med Stig Dagerman
KATARINA EK-NILSSON Skulle Strindberg gjort succé på Bokmässan? Knappast!
Nytt internationellt intresse för Selma Lagerlöf. Norvik press i startgroparna
INGRID NETTERVIK Julen – årets tema för Vilhelm Moberg-Sällskapet
Camilla Dahlberg får Vilhelm Moberg-Sällskapets stipendium
MALIN GRÄNDE Med Alf Henrikson i huvudet - en pratstund med Agneta Lundström, ordförande i Alf Henrikson-sällskapet
MARIANNE RINGNÉR 5-årsjubilerande sällskap på Bokmässan
GUSTAF FREDRIKSSON Sven Edvin Salje – inte bara landsbygdens skildrare
MARGARETA PETERSSON Pär Lagerkvist – en knapphetens diktare
GÖRAN BÄCKSTRAND Harry Martinson ständigt aktuell
Möte med den skånska Parnassen
NILS-ERIC SANDBERG Hellström och Jolo – från journalist till författare
MALIN GRÄNDE Bokcirklar på nätet med läsupplevelser i centrum
Den långa svansen
PIA ZANDELIN Sträng och fri. Erik Lindegren: Samlade dikter
Björn Larsson, värdig pristagare till Taubepris. Vilka är våra nationalskalder?