Översättningens svåra konst

Nr 3 2011
Parnass Debatt JONATHAN HOWARD Det lilla åldrande språket hotar sina egna klassiker
BJÖRN LARSSON Den (nästan) omöjlige Harry Martinson
ANN-MARIE VINDE Mångtydig och egensinnig: Edith Södergrans lyrik utmanar och lockar
RENÉ VÁZQUEZ DIAZ Att tolka tidens knut – innanför och utanför Birgitta Trotzig
KARIN HANSSON Det som står mellan raderna
CATHARINA SÖDERBERGH Made in Sweden – om svensk klassikerexport
MALIN GRÄNDE Översättningar är färskvara – Ett samtal med förläggare Eva Bonnier
LISBETH STENBERG Våra klassiker behöver sina eldsjälar
JONAS ELLERSTRÖM Uppdrag: Nyöversättning
CATHARINA SÖDERBERGH Varje översättare gör sin tolkning av Shakespeare
CATHARINA SÖDERBERGH Shakespearerenässans – igen
MALIN GRÄNDE Populärt extraknäck
Vi träffas i Göteborg och på Bok&Bibliotek
Strindberg och Fogelström blir höstens klassiker på Stadsbiblioteket i Stockholm
Nu är det dags för Sällskapsliv på Skansen och till sjöss
MARIE ENG Omläst: Anne på Grönkulla